ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 25%

Καλέστε τώρα στο 22620 58709 για Τηλεφωνικές Παραγγελίες

Τακάκια Σετ PEUGEOT 207 2006 - 2009 FERODO FDB1784

37,61€

Τακάκια Σετ PEUGEOT 207 2006 - 2009 FERODO FDB1784

Κωδικός Προϊόντος: EX27480847
Τακάκια Σετ PEUGEOT 207 2006 - 2009 FERODO FDB1784 της εταιρείας FERODO
Aftermarket ανταλλακτικό πάντα με την εγγύηση της εταιρείας XCAR όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού είναι Καινούριο.
Ο επίσημος κωδικός κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι: FDB1784
Για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού παρακαλώ να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται αν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κατατοπίσουμε πλήρως καθώς διαθέτουμε πλούσια γκάμα από
 • Κωδικός Xcar : EX27480847
 • Κωδικός Προϊόντος: FDB1784
 • Κατάσταση : Καινούριο
 • Έχει Ζημιά : Όχι
 • Ποιότητα Aftermarket
 • Διαθεσιμότητα : Ρωτήστε για Διαθεσιμότητα
 • Πάχος [mm] 17,3
 • Στοιχεία ελέγχου R90 Homologated
 • Μήκος [mm] 94,8
 • Βάρος [kg] 0,938
 • Ύψος 1 [mm] 46,7
 • Επαφή προειδοποίησης φθοράς δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς
 • Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
 • Σύστημα φρένων Bosch
 • Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
 • Αριθμός WVA 24150
Πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα

Εγγύηση
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

37,61€

Περιλαμβάνεται 24% ΦΠΑ.

Μη Διαθέσιμο

Ρωτήστε έναν ειδικό

(+30) 22620 58709 | Live chat

Επιλογές απόστολής
 • Εγγύηση Χαμηλότερης τιμής
 • Άμεση και γρήγορη παράδοση

Υπολογισμός Δόσεων

Αριθμός Δόσεων: (Τόκος)

Ποσό δόσης

Συνολικό ποσό

 • Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 300 ευρώ

 • Εγγύηση

 • 10000 τ.μ. έκθεση ανταλλακτικών

 • Περισυλλογή την ίδια μέρα

 • χρόνια εμπειρία

Περιγραφή Προμηθευτή

Τακάκια Σετ PEUGEOT 207 2006 - 2009 FERODO FDB1784 της εταιρείας FERODO
Aftermarket ανταλλακτικό πάντα με την εγγύηση της εταιρείας XCAR όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού είναι Καινούριο.
Ο επίσημος κωδικός κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι: FDB1784
Για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού παρακαλώ να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται αν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κατατοπίσουμε πλήρως καθώς διαθέτουμε πλούσια γκάμα από

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Πάχος [mm] 17,3
Στοιχεία ελέγχου R90 Homologated
Μήκος [mm] 94,8
Βάρος [kg] 0,938
Ύψος 1 [mm] 46,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Σύστημα φρένων Bosch
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Αριθμός WVA 24150

Έξτρα Κωδικοί

425325
425398
425440
425419
425476
425325
425325
425399
425399
425440
425476
425322
425325
425340
425325
425399
425398
425440
425440
425476
425419
425476
425322
425440
425476
425325
425340
425398
425399
425440
425419
425476
425322
425325
425399
425401
425419
425476
425325
425399
425399
425440
425325
425325
425399
425398
425399
425398
425440
425440
425476
425325
425340
425325
425399
425399
425440
425476
425322
425325
425340
425440
425440
425419
425476
425322
425440
425440
425419
425476
425476
425325
425340
425399
425440
425419
425476
425322
425325
425340
425325
425340
425399
425476
425476
425325
425399
425399
425325
425325
425399
425440
425440
425419
425476
425325
425340
425325
425399
425476
425476
425325
425325
425440
425440
425419
425399
425440
425401
425440
425419
425476
425419
425476
425325
425399
425399
425476
425476
425325
425325
425399
425401
425476
425476
425322
425325
425340
425399
425325
425399
425399
425440
425340
425325
425399
425440
425401
425476
425476
425322
425325
425399
425399
425401
425440
425340
425399
425399
425440
425401
425440
425419
425476
425399
425399
425398
425401
425476
425325
425325
425399
425476
425322
425476
425325
425325
425399
425399
425440
425401
425476
425325
425340
425440
425440
425476
425322
425399
425399
425340
425399
425399
425440
425401
425476
425325
425399
425399
425476
425476
425325
425325
425340
425399
425401
425401
425476
425476
425476
425322
425325
425322
425399
425398
425440
425401
425325
425440
425440
425476
425322
425325
425325
425399
425399
425476
425325
425399
425398
425440
425476
425399
425401
425476
425476
425440
425322
425325
425325
425399
425398
425399
425440
425401
425325
425325
425340
425399
425440
425401
425440
425322
425325
425399
425398
425399
425476
425325
425322
425325
425399
425398
425440
425476
425476
425322
425325
425340
425399
425398
425399
425440
425419
425340
425325
425399
425398
425476
425399
425476
425322
425325
425325
425340
425440
425476
425322
425322
425325
425399
425398
425440
425440
425322
425325
425476
425476
425325
425325
425340
425399
425398
425440
425476
425322
425325
425399
425398
425440
425401
425419
425476
425399
425399
425440
425340
425399
425398
425399
425440
425401
425419
425476
425322
425340
425340
425398
425398
425401
425419
425476
725398
425322
425340
425401
425401
725398
425322
425401
425419
425419
425476
425322
425325
425322
425399
425398
425440
425401
425419
425322
425340
425325
425340
425398
425440
425401
425440
425476
725398
425322
425322
425340
425398
425398
425322
425340
425401
425419
425476
425419
425322
425340
425398
425398
425401
425419
425476
725398
425322
425325
425340
425399
425398
425401
425401
425476
725398
425398
425401
425419
425322
425325
425322
425399
425398
425398
425440
425401
425419
425322
425398
425440
425401
425440
425401
425419
725398
425322
425322
425340
425398
425322
425322
425340
425399
425398
425398
425401
425476
425419
425322
425340
425398
425399
425401
425440
425401
425419
725398
425322
425322
425340
425340
425399
425398
425401
425401
425476
425476
425398
425398
425322
425325
425322
425340
425398
425398
425440
425401
425419
425419
425322
425322
425340
425340
425398
425440
425401
425440
425419
725398
425322
425419
425476
425322
425325
425322
425340
425398
425398
425401
425440
425419
425476
425419
425476
425322
425325
425340
425399
425398
425401
425419
725398
425322
425340
425340
425398
425440
425401
425476
425398
425398
425419
425476
425322
425325
425340
425325
425340
425398
425440
425476
425419
725398
425322
425322
425340
425340
425398
425440
425401
425440
425401
425419
425476
725398
425322
425325
425401
425476
425419
425322
425322
425340
425398
425398
425440
425419
425419
425322
425322
425325
425340
425399
425398
425401
425401
425419
425476
725398
425322
425325
425340
425398
425398
425440
425401
425440
425322
425325
425398
425398
425440
425419
425419
425476
425322
425340
425325
425340
425398
425398
425440
425401
425419
725398
425322
425322
425340
425398
425440
425440
425419
725398
425322
425401
425440
425419
425419
425476
425325
425340
425398
425399
425440
425419
425476
425419
425322
425322
425325
425340
425340
425399
425398
425401
425401
425419
425476
725398
425322
425340
425399
425398
425399
425398
425440
725398
425322
425322
425325
425340
425398
425398
425440
425401
425440
425419
425419
425476
425322
425325
425340
425340
425399
425398
425401
425476
425419
725398
425322
425322
425325
425340
425325
425340
425398
425440
425440
425401
425419
425398
425440
425401
425419
425476
425419
425476
425322
425340
425398
425440
425419
425476
425419
425322
425322
425340
425398
425401
425476
425419
425476
725398
425322
425340
425419
425322
425340
425398
425399
425440
425401
425419
425419
425340
425325
425401
425401
425476
425476
725398
425322
425322
425325
425340
425440
425401
425440
425401
425398
425398
425440
425401
425440
425419
425476
425419
425322
425399
425398
425399
425398
425401
425419
425476
425419
425325
425340
425340
425401
425401
425476
425419
425476
725398
425322
425340
425399
425401
425419
425322
425322
425399
425398
425440
425401
425419
425419
425476
425340
425325
425340
425440
425401
425476
725398
425322
425322
425325
425340
425340
425398
425401
425440

Εγγύηση για το προϊόν Τακάκια Σετ PEUGEOT 207 2006 - 2009 FERODO FDB1784

Όλα τα ανταλλακτικά μας συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ποιο συγκεκριμένα: Επτά ημέρες (7) σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Σαράντα ημέρες (40) σε κινητήρες από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Τριάντα ημέρες (30) σε σασμάν και κιβώτια ταχυτήτων από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

*Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό είναι ελαττωματικό ή δεν είναι εφικτή η προσαρμογή του στο όχημα ,υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης.

* Επιστροφές χρημάτων γίνονται εφόσον το ανταλλακτικό κριθεί ελαττωματικό και παραδοθεί στο κατάστημα άρτιο ,όπως επίσης και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής του.

Χατζηπαύλου Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

www.xcar.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Captcha