Τώρα και με νέα ανταλλακτικα! Λάδια-Φίλτρα-Μπουζί-Τακάκια σε τιμές ΣΟΚ!
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 25%

Καλέστε τώρα στο 22620 58709 για Τηλεφωνικές Παραγγελίες

Κυλινδράκια τροχών SEAT GREDOS / MALAGA 1986 - 1992 ( 023A ) FERODO FHW038

4,45€

Κυλινδράκια τροχών SEAT GREDOS / MALAGA 1986 - 1992 ( 023A ) FERODO FHW038

Κωδικός Προϊόντος: EX27594370
Κυλινδράκια τροχών SEAT GREDOS / MALAGA 1986 - 1992 ( 023A ) FERODO FHW038 της εταιρείας FERODO
Aftermarket ανταλλακτικό πάντα με την εγγύηση της εταιρείας XCAR όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού είναι Καινούριο.
Ο επίσημος κωδικός κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι: FHW038
Για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού παρακαλώ να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται αν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κατατοπίσουμε πλήρως καθώς διαθέτουμε πλούσια γκάμα από
 • Κωδικός Xcar : EX27594370
 • Κωδικός Προϊόντος: FHW038
 • Κατάσταση : Καινούριο
 • Έχει Ζημιά : Όχι
 • Ποιότητα Aftermarket
 • Διαθεσιμότητα : Προσθήκη στο καλάθι
 • Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
 • Διάμετρος [mm] 19,05
 • Βάρος [kg] 0,32
 • Υλικό Χυτοσίδηρος
 • Σύστημα φρένων APL/Bendix
Πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα

Εγγύηση
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4,45€

Περιλαμβάνεται 24% ΦΠΑ.

Σε απόθεμα

Ρωτήστε έναν ειδικό

(+30) 22620 58709 | Live chat

Επιλογές απόστολής
 • Εγγύηση Χαμηλότερης τιμής
 • Άμεση και γρήγορη παράδοση

Υπολογισμός Δόσεων

Αριθμός Δόσεων: (Τόκος)

Ποσό δόσης

Συνολικό ποσό

 • Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 300 ευρώ

 • Εγγύηση

 • 10000 τ.μ. έκθεση ανταλλακτικών

 • Περισυλλογή την ίδια μέρα

 • χρόνια εμπειρία

Περιγραφή Προμηθευτή

Κυλινδράκια τροχών SEAT GREDOS / MALAGA 1986 - 1992 ( 023A ) FERODO FHW038 της εταιρείας FERODO
Aftermarket ανταλλακτικό πάντα με την εγγύηση της εταιρείας XCAR όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού είναι Καινούριο.
Ο επίσημος κωδικός κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι: FHW038
Για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού παρακαλώ να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται αν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κατατοπίσουμε πλήρως καθώς διαθέτουμε πλούσια γκάμα από

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Διάμετρος [mm] 19,05
Βάρος [kg] 0,32
Υλικό Χυτοσίδηρος
Σύστημα φρένων APL/Bendix

Έξτρα Κωδικοί

7696710
790833
7696710
790833
7696710
790833
7696710
790833
7696710
790833
71738324
7696710
7696710
5987896
790833
71738324
71738328
9948232
9948232
6557201119
6557201119
7696710
71738328
7696710
71738324
9948232
9948232
7696710
790833
71738324
790833
790833
790833
790833
7696710
790833
790833
7696710
790833
5987896
6557201119
7696710
71738324
5987896
7696710
6557201119
790833
790833
5987896
790833
9948232
790833
790833
6557201119
71738324
71738328
6557201119
71738324
71738328
6557201119
790833
5987896
71738324
71738328
790833
9948232
5987896
9948232
7696710
7696710
SE02872001A
9948232
71738328
790833
0003963253
71738328
7696710
790833
790833
9948232
5987896
9948232
71738324
71738328
7696710
790833
SE02872001A
9948232
5987896
6557201119
7696710
790833
790833
5067806
71738324
790833
5987896
71738324
71738328
7696710
790833
5987896
71738324
71738328
71738328
7696710
790833
5067806
9948232
5987896
71738324
71738328
7696710
7696710
7696710
790833
5987896
9948232
71738324
71738324
7696710
790833
SE02872001A
790833
9948232
5987896
71738324
71738328
790833
790833
5067806
9948232
7696710
790833
9948232
5987896
9948232
5987896
0003963253
71738328
7696710
7696710
790833
6557201119
71738324
790833
790833
5067806
5987896
71738324
71738328
9948232
5987896
7696710
790833
790833
9948232
5987896
9948232
71738324
71738328
7696710
790833
9948232
5987896
71738328
7696710
790833
790833
5067806
7696710
7696710
790833
5987896
5987896
71738324
7696710
5987896
6557201119
71738328
7696710
5067806
5987896
71738324
5987896
9948232
5987896
71738324
71738328
7696710
9948232
9948232
71738324
71738328
7696710
SE02872001A
9948232
5987896
7696710
9948232
9948232
0003963253
71738328
5987896
790833
790833
5067806
5987896
71738324
5987896
5987896
6557201119
71738324
0003963253
71738328
7696710
9948232
71738324
71738328
790833
9948232
71738324
7696710
790833
71738328
7696710
9948232
9948232
5987896
6557201119
71738324
71738328
7696710
790833
9948232
71738324
71738328
3936245
7696710
790833
5067806
9948232
5987896
790833
9948232
9948232
7696710
7696710
SE02872001A
5987896
9948232
71738324
71738328
5067806
9948232
6557201119
7696710
9948232
5987896
71738324
71738328
5987896
9948232
71738324
71738328
7696710
7696710
790833
790833
9948232
5987896
71738328
7696710
790833
5067806
790833
5987896
71738328
9948232
5987896
71738328
7696710
790833
5067806
5987896
71738324
71738328
7696710
5067806
9948232
5987896
7696710
790833
9948232
5987896
9948232
71738324
71738324
7696710
9948232
6557201119
71738324
6557201119
71738328
7696710
7696710
790833
7696710
9948232
9948232
5987896
71738328
7696710
790833
790833
5987896
71738324
71738328
7696710
790833
5067806
9948232
71738324
71738328
5987896
9948232
6557201119
7696710
6557201119
790833
790833
6557201119
5987896
6557201119
790833
6557201119
9948232
6557201119
790833
6557201119
6557201119
6557201119
6557201119
7696710
5987896
5987896
6557201119
9948232
6557201119
6557201119
790833
6557201119
6557201119
790833
6557201119
790833
9948232
6557201119
6557201119
6557201119
5987896
6557201119
790833
6557201119
6557201119
790833
6557201119
7696710
7696710
6557201119
790833
5987896
6557201119
6557201119
7696710
790833
5987896
5987896
6557201119
5987896
71738324
790833
6557201119
5987896
6557201119
6557201119
7696710
6557201119
6557201119
790833
5987896
6557201119
6557201119
6557201119
6557201119
790833
5987896
6557201119
6557201119
5987896
6557201119
790833
71738324
71738328
5987896
6557201119
6557201119
7696710
7696710
7696710
790833
790833
5987896
790833
790833
71738328
7696710
790833
9948232
71738328
7696710
790833
790833
71738324
790833
71738328
6557201119
71738324
71738328
7696710
7696710
790833
71738328
6557201119
7696710
790833
71738328
7696710
790833
71738324
71738324
71738328
7696710
71738328
7696710
5987896
790833
790833
71738324
6557201119
71738328
9948232
9948232
7696710
9948232
71738328
71738324
790833
7696710
790833
7696710
790833
6557201119
71738328
9948232
71738328
7696710
71738324
71738328
7696710
790833
71738324
6557201119
71738324
7696710
7696710
9948232
9948232
7696710
71738324
790833
790833
9948232
790833
790833
71738328
7696710
790833
790833
7696710
790833
790833
5987896
71738324
7696710
9948232
7696710
SE028720001A
0003963253
3899764
SE024720002A
SE025720002A
SE028720001A
024720002A
3899764
SE024720002A
SE02572002A
025720002A
3936245
SE025720002A
028720001A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
3899764
SE024720002A
SE02572002A
025720002A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
3899764
SE024720002A
SE025720002A
SE02872001A
024720002A
3899764
SE025720002A
SE028720001A
SE02872001A
025720002A
3936245
0003963253
028720001A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
3899764
SE024720002A
SE02572002A
025720002A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
3899764
SE025720002A
SE02872001A
024720002A
3899764
SE025720002A
SE028720001A
028720001A
0003963253
028720001A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
024720002A
3899764
SE024720002A
SE02572002A
SE02872001A
025720002A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
028720001A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
3899764
SE024720002A
SE02572002A
SE02872001A
024720002A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
028720001A
SE024720002A
SE025720002A
SE028720001A
024720002A
3899764
SE024720002A
SE02572002A
025720002A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
028720001A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
SE024720002A
SE02572002A
SE02872001A
025720002A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
SE028720001A
3899764
SE024720002A
SE025720002A
790833
SE028720001A
024720002A
3899764
SE025720002A
SE02572002A
SE02872001A
025720002A
3936245
SE025720002A
0003963253
028720001A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
3899764
SE024720002A
SE02572002A
SE02872001A
025720002A
SE025720002A
SE028720001A
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
3899764
SE024720002A
SE025720002A
024720002A
3899764
SE025720002A
SE028720001A
028720001A
3936245
0003963253
028720001A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
3899764
SE024720002A
SE02572002A
SE02872001A
025720002A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
3899764
SE024720002A
SE025720002A
SE02872001A
024720002A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
028720001A
028720001A
SE024720002A
SE025720002A
SE028720001A
024720002A
3899764
SE024720002A
SE02572002A
SE02872001A
025720002A
3936245
028720001A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
3899764
SE024720002A
SE02572002A
SE02872001A
024720002A
3936245
SE025720002A
SE028720001A
0003963253
SE024720002A
3899764
790833
0003963253
SE025720002A
SE028720001A
790833
71738324
6557201119
9948232
7696710
71738324
6557201119
9948232
6557201119
71738324
7696710
9948232
790833
71738324
9948232
790833
790833
790833
790833
6557201119
6557201119
790833
790833
7696710
790833
790833
7696710
6557201119

Εγγύηση για το προϊόν Κυλινδράκια τροχών SEAT GREDOS / MALAGA 1986 - 1992 ( 023A ) FERODO FHW038

Όλα τα ανταλλακτικά μας συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ποιο συγκεκριμένα: Επτά ημέρες (7) σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Σαράντα ημέρες (40) σε κινητήρες από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Τριάντα ημέρες (30) σε σασμάν και κιβώτια ταχυτήτων από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

*Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό είναι ελαττωματικό ή δεν είναι εφικτή η προσαρμογή του στο όχημα ,υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης.

* Επιστροφές χρημάτων γίνονται εφόσον το ανταλλακτικό κριθεί ελαττωματικό και παραδοθεί στο κατάστημα άρτιο ,όπως επίσης και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής του.

Χατζηπαύλου Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

www.xcar.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Captcha