Τώρα και με νέα ανταλλακτικα! Λάδια-Φίλτρα-Μπουζί-Τακάκια σε τιμές ΣΟΚ!
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 25%

Καλέστε τώρα στο 22620 58709 για Τηλεφωνικές Παραγγελίες

Κυλινδράκια τροχών FERODO FHW152

4,20€

Κυλινδράκια τροχών FERODO FHW152

Κωδικός Προϊόντος: EX27598346
Κυλινδράκια τροχών FERODO FHW152 της εταιρείας FERODO
Aftermarket ανταλλακτικό πάντα με την εγγύηση της εταιρείας XCAR όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού είναι Καινούριο.
Ο επίσημος κωδικός κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι: FHW152
Για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού παρακαλώ να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται αν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κατατοπίσουμε πλήρως καθώς διαθέτουμε πλούσια γκάμα από
 • Κωδικός Xcar : EX27598346
 • Κωδικός Προϊόντος: FHW152
 • Κατάσταση : Καινούριο
 • Έχει Ζημιά : Όχι
 • Ποιότητα Aftermarket
 • Διαθεσιμότητα : Ρωτήστε για Διαθεσιμότητα
 • Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
 • Διάμετρος [mm] 19,05
 • Βάρος [kg] 0,3
 • Υλικό Χυτοσίδηρος
 • Σύστημα φρένων BDX
Πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα

Εγγύηση
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4,20€

Περιλαμβάνεται 24% ΦΠΑ.

Μη Διαθέσιμο

Ρωτήστε έναν ειδικό

(+30) 22620 58709 | Live chat

Επιλογές απόστολής
 • Εγγύηση Χαμηλότερης τιμής
 • Άμεση και γρήγορη παράδοση

Υπολογισμός Δόσεων

Αριθμός Δόσεων: (Τόκος)

Ποσό δόσης

Συνολικό ποσό

 • Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 300 ευρώ

 • Εγγύηση

 • 10000 τ.μ. έκθεση ανταλλακτικών

 • Περισυλλογή την ίδια μέρα

 • χρόνια εμπειρία

Περιγραφή Προμηθευτή

Κυλινδράκια τροχών FERODO FHW152 της εταιρείας FERODO
Aftermarket ανταλλακτικό πάντα με την εγγύηση της εταιρείας XCAR όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού είναι Καινούριο.
Ο επίσημος κωδικός κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι: FHW152
Για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού παρακαλώ να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται αν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κατατοπίσουμε πλήρως καθώς διαθέτουμε πλούσια γκάμα από

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Διάμετρος [mm] 19,05
Βάρος [kg] 0,3
Υλικό Χυτοσίδηρος
Σύστημα φρένων BDX

Έξτρα Κωδικοί

4373614
4121616
790215
4394460
4121616
4394460
4373614
790215
4121616
7621101
4121616
790215
4394460
4121616
4394460
4394460
790215
4394460
4121616
790215
4121616
4121616
4394460
790215
4347258
4394460
4373614
790215
4121616
790215
790215
4394460
790215
790215
790215
790215
4394460
4373614
4394460
71738329
790215
790215
790049
4121616
4121616
4394460
4394460
7621101
3900595
4373614
4394460
71738329
790215
4121616
4121616
71738329
4347258
3900595
4121616
4347258
4373614
4394460
71738329
7621101
3980011
4121616
4373614
71738329
4347258
4394460
4394460
7621101
4394460
7621101
3900595
4121616
4347258
4394460
71738329
4373614
4394460
7621101
4347258
3900595
4347258
4373614
71738329
790215
3980011
4373614
4373614
71738329
790215
4121616
7621101
4373614
4394460
3980011
4121616
4347258
71738329
790215
4121616
4121616
4373614
4347258
3980011
3900595
4373614
4394460
71738329
4121616
4394460
71738329
790215
790215
4347258
4373614
4394460
4394460
7621101
4347258
4394460
4394460
4121616
71738329
790215
4121616
4394460
790215
3980011
3900595
4347258
71738329
790215
4121616
71738329
790215
790215
4394460
4394460
7621101
790215
4121616
4373614
4373614
71738329
790215
4121616
4347258
4394460
7621101
4394460
7621101
3900595
4394460
71738329
790049
4121616
4373614
7621101
4347258
4373614
3900595
4347258
4373614
71738329
4121616
4121616
4373614
71738329
790215
4347258
7621101
4121616
4121616
4347258
71738329
790049
4121616
4373614
4121616
4347258
3900595
4373614
4394460
71738329
790215
71738329
790049
4121616
7621101
4394460
4394460
7621101
790215
4121616
4373614
71738329
4373614
4394460
7621101
4347258
790215
3900595
4121616
4347258
71738329
790215
790215
4121616
4373614
71738329
790049
4121616
4394460
790215
7621101
4121616
4347258
4373614
4373614
790215
790215
4373614
790215
790215
4394460
790215
7621101
4394460
7621101
4347258
4373614
4373614
7621101
790215
4121616
7621101
4347258
4394460
4347258
4394460
4121616
4394460
790215
790215
4121616
790215
4121616
790215
4347258
4121616
4373614
4394460
4373614
4373614
4121616
4121616
4373614
4373614
4394460
4394460
4373614
4373614
4373614
4373614
790215
4373614
4121616
790215
4394460
4121616
790215
4394460
4373614
3980011
EA72200100
0000790049
AE72200101
790215
3980011
EA72200100
790215
790049
EA72200101
790215
0000790049
790049
AE72200101
EA72200101
4394460
790049
4121616
0000790049
3980011
EA72200100
790049
EA72200101
0000790049
AE72200101
3980011
EA72200100
4121616
EA72200101
790049
4394460
4394460
EA72200100
790049
EA72200101
0000790049
AE72200101
EA72200100
3980011
EA72200101
790049
3980011
EA72200100
790049
0000790049
AE72200101
EA72200100
790049
EA72200101
4394460
790049
4121616
AE72200101
3980011
EA72200101
4121616
790049
790215
0000790049
3980011
EA72200100
790215
EA72200101
0000790049
AE72200101
4394460
3980011
EA72200100
790215
3980011
EA72200101
790049
4394460
3980011
EA72200100
4394460
EA72200101
790215
0000790049
AE72200101
3980011
EA72200100
3980011
4121616
EA72200101
3980011
4121616
EA72200100
790049
0000790049
AE72200101
4121616
3980011
EA72200100
4394460
790049
EA72200101
4121616
4373614
790215
790215
790215
4373614
4121616
790215
790215
4394460
4394460
4347258
4373614
4394460
4121616
4373614
4373614
4373614
4394460
790215
790215
4121616
790215
4121616
790215
4347258
4373614
4373614
4121616
790215
4373614
4373614
4373614
7621101
4121616
4121616
4121616
4373614
4373614
4373614
4373614
790215
4373614
4373614
790215
4121616
4373614
790215
4373614
790215
4394460
4394460
4373614
7621101
4373614
4394460
7621101
4373614
4121616
4347258
4373614
4373614
790215
4121616
4121616
4373614
7621101
4373614
4121616
4347258
4394460

Εγγύηση για το προϊόν Κυλινδράκια τροχών FERODO FHW152

Όλα τα ανταλλακτικά μας συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ποιο συγκεκριμένα: Επτά ημέρες (7) σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Σαράντα ημέρες (40) σε κινητήρες από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Τριάντα ημέρες (30) σε σασμάν και κιβώτια ταχυτήτων από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

*Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό είναι ελαττωματικό ή δεν είναι εφικτή η προσαρμογή του στο όχημα ,υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης.

* Επιστροφές χρημάτων γίνονται εφόσον το ανταλλακτικό κριθεί ελαττωματικό και παραδοθεί στο κατάστημα άρτιο ,όπως επίσης και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής του.

Χατζηπαύλου Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

www.xcar.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Captcha